Skip to content

Anmälda och klara

Till karriärdag hälsar vi företag och utbild­nings­an­ordnare välkomna. Vi hoppas listan med utställare blir lång. Riktigt lång!

Företag

AH Automation

www​.ah​-automation​.se

Almondy

www​.almondy​.se

Climacare

www​.climacare​.se

Electroteam Bolagen

www​.electroteam​.se

Elinzity

www​.elinzity​.se

Good Solutions

www​.goodso​lu​tions​.se

IAC Group

www​.iacgroup​.com

Joab

www​.joab​.se

Lexit Group Sweden

www​.lexit​.se

Pedagog­poolen

www​.pedagog​poolen​.se

Pon Equipment

www​.pon​-cat​.com

Söder & Co.

www​.soderco​.se

Volvo Cars

www​.volvocars​.se

Volvo Group

www​.volvogroup​.se

Utbild­nings­an­ordnare

Göteborgs Tekniska College

www​.goteborgs​tek​nis​kacollege​.se

Chalmers tekniska högskola

www​.chalmers​.se

Handels­hög­skolan i Göteborg

www​.handels​.gu​.se

Jönköpings universitet

www​.ju​.se

Arbets­marknad och Vuxen­ut­bild­ningen Göteborg

www​.goteborg​.se