Skip to content

Bli inspirerad i den smarta fabriken

Onsdag 27 mars har du möjlighet att inspireras och lära dig mer om industriell digita­li­sering i samband med en fika. Aktiviteten anordnas av oss tillsammans med projekten Smarta Fabriker, Digiresan och Produk­tions­lyftet. Under besöket kommer du även få information om projekten samt prova på den senaste tekniken i olika upple­vel­se­ba­serade workshops.

Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med 50 partners har en demonstrator av en smarta fabrik byggts. I anslutning till demonstratorn finns workshops där ni får lära er mer om t.ex. den uppkopplade fabriken, visualisering, smarta arbetssätt och additiv tillverkning.

Digiresan består av två olika delprojekt som är till för små och medelstora företag. Ena delen fokuserar på företagsutveckling inom digitalisering och den andra handlar om kompetensutveckling för företagens medarbetare.

Produktionslyftet är ett utvecklingsprogram med syfte att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Ta gärna med dig en kollega men kom ihåg att anmäla er eftersom antalet platser är begränsat.

När: Onsdag 27 mars klockan 10-12. Fika serveras från 9:30.
Var:
Lindholmspiren 11, Lindholmen. Vi träffas i Ericssons reception.
Hur:
Du anmäler dig till den aktivitet genom att maila namn, e-post, telefonnumer, företag och eventuella allergier till charlotte.selin@gtc.com

Charlotte besvarar dina frågor

Charlotte Selin
charlotte.selin@gtc.com

0708-58 19 78


← Till startsidan