Skip to content

Nu slår vi upp dörrarna för vår nya verksamhet Industriellt Utvecklings Centrum

Efter 20 år som utbild­nings­an­ordnare tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin — Göteborgs Tekniska College inleder samverkan med IUC-nätverket. 

Ett rikstäc­kande nätverk

Industriellt Utvecklings Centrum (IUC) är ett rikstäckande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillverkande företag. Som en del av IUC-nätverket arbetar Göteborgs Tekniska College också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren. Vi har en nära koppling till Göteborgsregionens tillverkningsindustri och har i 20 år bedrivit kompetensutveckling i samverkan med industrin.

Rätt finansiering för ditt företags utveckling

Precis som Göteborgs Tekniska College drivs IUC-nätverket utan vinstintresse. Aktiviteterna i finansieras istället genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten och EU. En av våra viktigaste tjänster som IUC är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd och finansieringsmöjligheter för era utvecklingsbehov.

Små och stora medlemmar

IUC-nätverket vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgsregionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfarenheter och förutsättningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Det här får du som medlem:

  • Deltagande i inspirations- och frukostseminarier
  • Erfarenhetsutbyte i våra regelbundna fokus- och nätverksgrupper baserat på medlemsföretagens behov; t.ex. Lean, automation, digitalisering eller ledarskap
  • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
  • Tillgång till nya forskningsrön och uppdatering i branschutveckling
  • Möjligheter till finansiering för utveckling av ditt företag
  • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkommande utvecklingsprojekt
  • Nya affärskontakter och nya idéer

Dessutom får du genom ditt medlemskap möjlighet att köpa alla Göteborgs Tekniska Colleges skräddarsydda utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

  • Kompetensutveckling genom effektiva och flexibla lärformer
  • Coachning, t.ex. inom Lean och Six Sigma
  • Validering, t.ex. mot branschstandarden Svensk industrivalidering

Kontakt och intresseanmälan

Anna Cato Moe
Verksam­hets­ledare
anna.​cato.​moe@​gtc.​com
0708 – 58 19 36


← Till startsidan